piesc_doscagresji

DOŚĆ HOMOAGRESJI!

Ideolodzy i aktywiści ruchu LGBT pokazują swoje prawdziwe oblicze. Oblicze rewolucji agresywnej, nie wahającej się używać przemocy i szargać najważniejsze wartości dla Polaków.

Kilkanaście dni temu w centrum Warszawy grupa aktywistów zaatakowała działacza pro-life. Wyciągnięto go z samochodu i zaatakowano, a plandekę z treściami wzywającymi do obrony rodziny przed ideologią LGBT – zniszczono.

Kilkanaście godzin temu grupa aktywistów (niektórzy z nich powiązani z tymi samymi grupami) pod osłoną nocy urządziła sobie wandalsko-profanacyjną sesję zdjęciową. Na najważniejszych warszawskich pomnikach umieściła flagi w barwach LGBT i porozklejała następujący manifest:

To #szturm! To #atak! To #tęcza!
Pamięci poległych w walce z codzienną nienawiścią. Tych, którzy mieli siłę, by skoczyć w ciemność. Dodająca wiary w lepszą przyszłość osobom, którym państwo zabrało wolność i bezpieczeństwo. Wzywająca do otwartej wojny przeciw dyskryminacji. Nakazująca nie prosić. Nigdy więcej błagać o #szacunek i #litość.
To miasto jest nas wszystkich. Jebcie się ignoranci.

Ostatnie stwierdzenie specjalnie nie zostało „wygwiazdkowane”, by wyraźnie ukazać poziom homoaktywistów. Manifestu w takim tonie nie powstydziliby się bolszewicy walczący, rzecz jasna, „o prawa proletariatu” w 1917 r.

Czy Warszawa jest miastem, w którym aktywiści LGBT czuja się bezkarni?

Tak, ponieważ mają oficjalne wsparcie Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który ponad rok temu sygnował „Deklarację LGBT+”.

Pod płaszczykiem równości dokument m.in.:
– stawia osoby identyfikujące się jako LGBT i sprzyjające im organizacje lobbystyczne ponad innymi np. w kwestiach gospodarczych czy dostępu do kultury;
– obiecuje realizację ich roszczeń w zakresie edukacji ponad konstytucyjnymi prawami rodziców.

Mając za plecami taką deklarację, homoaktywiści mają przyzwolenie na agresję, akty wandalizmu i profanacji. A uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny nazywani są hipokrytami.

Zażądajmy od prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby w obliczu takich aktów mających miejsce na ulicach stolicy, wycofał swój podpis spod „Deklaracji LGBT+”.

Nie chcemy, aby nocny akt wandalizmu był przyczynkiem do kolejnych w tym lub innych polskich miastach.

Nie chcemy, by na polskich ulicach działo się to, co w Stanach Zjednoczonych, gdzie pod płaszczykiem walki o równość, a w rzeczywistości walki politycznej, niszczone są pomniki bohaterów narodowych.

Takie zachowania wymagają jednoznacznych reakcji i deklaracji po stronie ładu i praworządności.

Taką reakcją jest odcięcie się od ruchu, który drogą agresji, wandalizmu i profanacji uzurpuje sobie realizację swoich roszczeń.

Zażądajmy od prezydenta Rafała Trzaskowskiego wycofania się z realizacji postulatów Deklaracji LGBT w Warszawie!

Apel do Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Prezydent m. st. Warszawy

Rafał Trzaskowski

 

Szanowny Panie Prezydencie!

W ostatnich tygodniach na ulicach Warszawy aktywiści ruchów LGBT dopuścili się karygodnych aktów przemocy i wandalizmu.

Myślę tu o:

  • pobiciu osoby, która prezentowała poglądy sprzeczne z ich roszczeniami oraz zniszczeniu plandeki samochodu, na której znajdowały się te treści;
  • profanacji pomnika Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża;
  • znieważeniu pomnika symbolu miasta – syreny;
  • znieważeniu pomników ważnych postaci w dziejach narodu: Mikołaja Kopernika i Józefa Piłsudskiego.

Wszystko to działo się w imię „otwartej wojny przeciw dyskryminacji”. To jednak nie może być usprawiedliwieniem dla agresji wobec poglądów i obrażania uczuć religijnych tysięcy warszawiaków!

W Stanach Zjednoczonych pod płaszczykiem walki o równość dochodzi dziś do niszczenia pomników bohaterów narodowych. Nie chcę, aby doszło do tego w Polsce!

Dlatego apeluję, aby w sposób jednoznaczny odwołał Pan swoje wsparcie dla ruchu, który dąży do osiągnięcia swoich celów społecznych i politycznych poprzez agresję, wandalizm i profanację.

Stanowczo żądam, by wycofał Pan swój podpis spod „Deklaracji LGBT+”!

Ten dokument daje tym środowiskom poczucie bezkarności swoich działań w stolicy. Mając takie deklaratywne wsparcie od najwyższych władz miasta, pozwalają sobie na przekraczanie prawa i obrażanie tysięcy Polaków.

Chcę, aby Warszawa była bezpiecznym miastem dla wszystkich, zwłaszcza dla rodzin, miastem, w którym można wyrażać swoje poglądy nie bojąc się o własne życie i zdrowie, miastem, w którym będzie szanowana historia i wiara Polaków.

Dlatego w tym momencie żądam od Pana stanowczej reakcji i odcięcia się od ruchu LGBT, jego roszczeń i agresywnych działań!

Proszę o wycofanie podpisu spod „Deklaracji LGBT” i zobowiązanie zaprzestania jakiegokolwiek wsparcia dla tych środowisk!

Z uszanowaniem,

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny.
Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Apel podpisało już 10033 osób!

Udostępnij na:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

© Centrum Życia i Rodziny 2020

Close Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, dalej jako Fundacja oraz Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, dalej jako Instytut, (łącznie: współadministratorzy danych osobowych), w celu (1) złożenia petycji do władz Uniwersytetu Śląskiego, (2) informowania o przebiegu kampanii, (3) utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją lub Instytutem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Instytutu.

Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Instytut, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe złożenie petycji do władz Uniwersytetu Śląskiego, informowanie o przebiegu kampanii ani informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji i Instytutu.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Każdy ze Współadministratorów będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Państwa oraz wobec organu nadzoru wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Fundacja zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny skutków dla ochrony danych. Fundacja będzie odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Instytutu. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Instytutowi, które zrealizuje Państwa żądanie. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres poczty elektronicznej iod@czir.org

Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Instytutu usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku każdy ze współadministratorów zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez każdego współadministratorów nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych u Współadministratorów mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności Instytutu oraz w Polityce prywatności Fundacji.